Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi
Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (gi

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án:Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1)

Ngày 26/7/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) với diện tích quy hoạch là 36,72ha thuộc địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

bản quy hoạch 1/500 khu đô thị Trần Phú nối dài


Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 19/9/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Phú nối dài và Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn  1); Cụ thể hóa Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc khu du lịch Thuận Thảo đến phía bắc đường Trần Phú nối dài, thành phố Tuy Hòa được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 03/10/2019); Làm cơ sở đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Quản lý xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng các khu chức năng, các công trình theo quy hoạch, giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và khu vực lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung. Khu vực đường Trần Phú nối dài sẽ được đầu tư từng bước hình thành khu đô thị hỗn hợp về không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát huy giá trị cảnh quan, môi trường ven sông Bao Đài.
Tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch gồm những nội dung sau:

- Ranh giới quy hoạch: Đông giáp đường Kênh Bao Đài; Tây giáp đường ĐH22 rộng 16m); Nam giáp Khu du lịch Thuận Thảo; Bắc giáp ruộng lúa.

Vị trí khu đô thị ( Nguồn hình ảnh từ website sancuatoi.com )


- Diện tích quy hoạch: 36,72ha.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
+ Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

 

TT

Chức năng

Mật độ XD tối đa (%)

Tầng cao: Tối thiểu – Tối đa

Diện tích tối thiểu (m2)

Đơn vị

Chỉ tiêu QH %)

1

Đất ở đô thị

         

1.1

Đất ở lô phố

   

100

m2/lô

 

1.2

Đất ở biệt thự

   

250

m2/lô

 

1.3

Đất ở tái định cư

   

70

m2/lô

 

1.4

Đất nhà ở xã hội

     

% đất ở

≥ 20%

2

Đất cây xanh, công viên, mặt nước

5

1 - 1

 

m2/người

≥ 8

3

Đất cây xanh, công viên, chuyên đề

25

1 - 10

 

%

Khoảng 10%

4

Đất công trình công cộng (Giáo dục – Văn hóa – Y tế - Hành chính)

     

m2/người

≥ 2,7

4.1

Văn hóa - Y tế - Hành chính

60

1 - 5

     

4.2

Giáo dục

60

1 - 4

     

5

Cấp nước sinh hoạt (QSH)

     

Lít/người.ngđ

150

6

Thoát nước thải sinh hoạt (Q)

     

Lít/người.ngđ

80%*QSH

7

Rác thải sinh hoạt

     

Kg/người.ngđ

13

8

Cấp điện sinh hoạt

     

W/người

750

- Quy hoạch sử dụng đất:
+ Dự báo quy mô dân số: 2.760 người.
+ Cơ cấu sử dụng đất toàn khu:

STT Chức năng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
1 Đất ở đô thị 145. 844,5 39,8
1.1 Đất ở lô phố 78.174,7 21,3
1.2 Đất ở biệt thự 48.038,4 13,1
1.3 Đất ở tái định cư 19.631,4 5,4
2 Đất cây xanh công viên 39.822,3 10,8
3 Đất cây xanh kết hợp Dịch vụ thương mại 58.021,1 15,8
4 Đất công trình công cộng (Giáo dục - Văn hóa - Y tế - Hành chính) 22.489,6 6,1
5 Đất giao thông 101.035,2 27,5
  Tổng cộng 367.212,7 100,0

Đất ở đô thị khoảng 14,5 ha, dự báo quy mô dân số khoảng 2.760 người. Trong đó, đất ở liền kề khoảng 7,8 ha, đất ở biệt thự khoảng 4,8 ha và đất ở tái định cư gần hai ha.

Phần còn lại là đất công trình công cộng, đất công viên cây xanh, đất cây xanh kết hợp dịch vụ thương mại.

UBND tỉnh Phú Yên cũng lưu ý, các công trình xây dựng tại khu vực nói trên có tầng cao không chênh lệch quá hai tầng trong một dãy nhà. Trong đó, khu nhà liên kế có chiều cao 3-5 tầng, biệt thự và tái định cư cao 2-4 tầng.

Ngoài ra, đất ở liền kề chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; đất ở biệt thự chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 6 m; đất ở tái định cư chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; đất công trình công cộng chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 5 m; đất công viên cây xanh chỉ giới đường đỏ cách chỉ giới xây dựng 25 m.

Xem thêm : Tình hình các dự án nhà ở trên địa bàng tỉnh Phú Yên tháng 8/2021


Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

0901122378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook