Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến
Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Kết quả sơ tuyển quốc tế : Nhà ở xã hội và thương mại Bình Kiến

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Nguyên Đức là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển (xem nội dung ở phần sau)
------

 

 

Thông tin cơ bản dự án:
 

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Văn bản số 483/UBND-ĐTXD về việc điều chỉnh và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội và Nhà ở thương mại Bình Kiến,Thành phố Tuy Hòa, với những nội dung chính như sau
  1. Tên dự án: Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa.
  2. Chủ đầu tư: Tổ chức đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
  3. Hình thức đầu tư: Phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại theo dự án.
  4. Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều chỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1225/QD-UBND ngày 13/8/2019; hình thành một Khu đô thị có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối với các dự án đang triển khai trong khu vực, đảm bảo các chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng hiện hành.
  5. Khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các cá nhân, hộ gia đình, tham gia gia góp phần tích cực và Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại của thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung.
  6. Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư phát triển đô thị nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Tuy Hòa phát triển.
  7. Địa điểm xây dựng: xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
  8. Quy mô: Nhà ở 1.013 căn, trong đó nhà ở xã hội chung cư cao tầng (12 tầng): Khoảng 800 căn hộ; 69.300m2 sàn xây dựng. Nhà ở thương mại liên kế thấp tầng: 213 căn hộ; 48.924m2 sàn xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất của tỉnh Phú Yên từ trước đến nay.
 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

090.1122.378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook