Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba
Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

Đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba

 

Ngày 20/02/2021, UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị ven sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên với Công ty TNHH VinaCapital Real Estate.
 
Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Vinacapital Real Estate tài trợ toàn bộ chi phí lập Hồ sơ đề xuất và các chi phí khác có liên quan theo quy định trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không có sự ràng buộc về nghĩa vụ tài chính và các quyền lợi khác đối với tỉnh.
 
toàn cảnh sông ba Phú Yên
Với các mục tiêu chính như: Cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025, Đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt; Xác định những động lực chính, tính chất, quy mô phát triển đô thị, dân cư trong vùng; Xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất phù hợp với từng loại hình kinh tế - xã hội, khu vực bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng và điều kiện tự nhiên; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan và yêu cầu về định hướng phát triển, liên kết không gian cho toàn bộ khu vực; định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội liên vùng; đánh giá môi trường chiến lược; Đề xuất chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; Bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.
 
Khu vực phát triển đô thị thị dọc hai bên bờ sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên có tính chất là vùng phát triển đô thị, hỗ trợ, đóng góp vào tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng tỉnh nói chung và từng đơn vị hành chính nói riêng. Vùng kinh tế gắn với phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy hải sản gắn với tiềm năng, lợi thế, cảnh quan và giá trị của vùng hạ lưu sông Ba.
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:
 
- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, vùng tỉnh Phú Yên, vùng tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk.
 
- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Gồm một phần diện tích tự nhiên của các đô thị, xã, phường, thị trấn nằm dọc hai bên bờ sông Ba, đoàn thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên (chiều dài khu vực nghiên cứu từ cửa sông Đà Diễn về phía Tây giáp với tỉnh Gia Lai khoảng 45km, chiều rộng khu vực nghiên cứu ở hai bên bờ sông Ba, mỗi bên khoảng 4-5km.
 
- Quy mô khu vực phát triển đô thị: Khoảng 614 km2.

 

quyết-định-khu-đô-thị-dọc-sông-ba

quyết-định-khu-đô-thị-dọc-sông-ba


Bài viết khác

Phòng kinh doanh dự án

0901122378

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook